اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آرش افشار
آرش افشار
آثار موجود در کتابخانه
۱. فهرست موضوعی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: بابک افشار، بهرام افشار، کوشیار افشار
چاپخانه پرین تاپ، آمریکا، ۱۳۷۸ش.