اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باسم هاشمی
باسم هاشمی
آثار موجود در کتابخانه
المهدی(ع) و المسیح(ع) قراءة فی الانجیل ۱. المهدی(ع) و المسیح(ع) قراءة فی الانجیل
دار ومکتبة الرسول الاکرم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.