اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود طلوعی
محمود طلوعی
آثار موجود در کتابخانه
داستان انقلاب ۱. داستان انقلاب
نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
بازیگران عصر پهلوی ۲. بازیگران عصر پهلوی
نشر علم، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
مصدق در پیشگاه تاریخ ۳. مصدق در پیشگاه تاریخ
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
ترجمه:
۴. بازی قدرت
جنگ‌ نفت‌ در خاورمیانه‌
نشر علم، تهران، ۱۳۷۱ش.