اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صفوان عدنان داوودی
صفوان عدنان داوودی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مفردات الفاظ القرآن ۱. معجم مفردات الفاظ القرآن (تحقیق)
نویسنده: راغب اصفهانی
• مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، ۱۴۱۲ق.