اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحمید میر شاهولد ملایری
عبدالحمید میر شاهولد ملایری
آثار موجود در کتابخانه
۱. در تکاپوی دیدار
نظری به جایگاه دعا در آفرینش و مقدمه ای بر کتب ادعیه و آداب
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیة الله شیخ حسین نوری همدانی