اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ارسطو
ارسطو
آثار موجود در کتابخانه
۱. Les categories
۲. CONSTITUTION D\'ATHENES
۳. The metaphysics
آثار ترجمه شده:
طبیعیات ارسطو ۴. طبیعیات ارسطو
مترجم: مهدی فرشاد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
ریطوریقا ۵. ریطوریقا
مترجم: پرخیده ملکی(امیری)
اقبال، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.