اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هادی نجفی
هادی نجفی
آثار موجود در کتابخانه
ولایت و امامت ۱. ولایت و امامت
دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
قبیله عالمان دین ۲. قبیله عالمان دین
یادنامه ارتحال آیة الله استاد آقای حاج شیخ مهدی غیاث الدین مجد الاسلام نجفی قدس سره
عسکریه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
الأربعون حدیثا فی من یملاء الارض قسطا و عدلا ۳. الأربعون حدیثا فی من یملاء الارض قسطا و عدلا
نشر الهدایه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.
ابلیس اللعین ۴. ابلیس اللعین
مکائده ، مصایده ، وامانیه ، مواعیده و مواعظه
دلیل ما، قم، ۱۳۸۷ش.
یوم الطف (مقتل الإمام أبی عبد الله الحسین الشهید) ۵. یوم الطف (مقتل الإمام أبی عبد الله الحسین الشهید) (تألیف و نشر)
• یوم الطف، هادی نجفی، قم، ۱۴۱۳ق.
سه مقاله در اصل امامت ۶. سه مقاله در اصل امامت
دارالتفسیر، قم، ۱۳۸۸ش.
معراج مؤمن ۷. معراج مؤمن
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۸ش.
سه سفر نامه ۸. سه سفر نامه
میقات، دیار یار، طور سینا
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
۹. الکنز الجلی لولدی علی
۱۰. الأربعون حدیثاَ من مولانا أمیرالمومنین - علیه‌صلوات‌المتقین-
نقد مسیحیت ۱۱. نقد مسیحیت
مؤسسه فرهنگی صاحب الأمر، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ش.
الآراء الفقهیه ۱۲. الآراء الفقهیه
دار النشر اسلام، قم، ۱۳۹۶ش.، 8 جلد
• َالآراء الفقهیه، نشر چتر دانش، تهران، ۱۳۹۸ش.، 9 جلد
طریق الوصول الی اخبار آل الرسول علیهم السلام ۱۳. طریق الوصول الی اخبار آل الرسول علیهم السلام
دارالتفسیر، قم، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۵ش.
۱۴. الآراء الفقهیه قسم المکاسب المحرمه
تصحیح و تحقیق:
رساله امجدیه ۱۵. رساله امجدیه (تحقیق)
نویسنده: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
حروفیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
ادبیات عرب در صدر اسلام ۱۶. ادبیات عرب در صدر اسلام (مقدمه)
نویسنده: مهدی غیاث الدین مجدالاسلام نجفی
نشر چتر دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۸ش.، محقق: احمد حلبیان