اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمد رشید رضا
سید محمد رشید رضا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اسرار البلاغة فی علم البیان ۱. اسرار البلاغة فی علم البیان (تعلیق)
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانی
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1988م.، مصحح: محمد عبده
دلائل الاعجاز فی علم المعانی ۲. دلائل الاعجاز فی علم المعانی (تصحیح)
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
ویراستاری و مقدمه:
انجیل برنابا ۳. انجیل برنابا (مقدمه)
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. عهد جدید. انجیل‌ برنابا.عربی
مترجم: خلیل سعاده