اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسدالله مبشری
اسدالله مبشری
آثار موجود در کتابخانه
جهانداری امام علی علیه السلام ۱. جهانداری امام علی علیه السلام
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
ترجمه:
جنگ اکتبر ۲. جنگ اکتبر
راهی به سوی رمضان
عطائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ۳. زندگانی تحلیلی پیشوایان ما
ائمه دوازدهگانه (ع)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.