اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر مدرس صادقی
جعفر مدرس صادقی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مقالات شمس ۱. مقالات شمس تبریزی (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن علی شمس تبریزی
کلمات: محمد شمس تبریزی
• مقالات شمس، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
قصه های شیخ اشراق ۲. قصه های شیخ اشراق (ویراستاری)
سرشناسه: یحیی بن حبش سهرودی
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
تفسیر عتیق نیشابوری ۳. تفسیر عتیق نیشابوری (ویراستاری)
نویسنده: عتیق سورآبادی
بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.