اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی)
آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی)
آثار موجود در کتابخانه
۱. الشموس المضیئه فی الغیبه و الظهور و الرجعه
۲. جمال آفتاب و آفتاب هر نظر
شرحی بر دیوان حافظ
تقریر درس: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
نور، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳. سر الاسراء فی شرح حدیث المعراج
بحوث اخلاقیة عرفانیة فی...
مکتبة التشیع، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد