اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ضیاءالدین سجادی
ضیاءالدین سجادی
آثار موجود در کتابخانه
کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعراء ۱. کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعراء
سرشناسه: ضیاءالدین سجادی
انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران،
قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... ۲. قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... (تألیف و تحقیق)
سیری در اندیشه و شناخت (معرفت) ۳. سیری در اندیشه و شناخت (معرفت)
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
تصحیح و تحقیق:
۴. تاریخ ادبیات عرب قبل از اسلام (تعلیق)
مترجم: کیواندخت کیوانی
نشر رایزن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تاریخ ادبیات ایران ۵. تاریخ ادبیات ایران (تعلیق در جلد 4)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی