اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   لوئی ماسینیون
لوئی ماسینیون
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اخبار حلاج ۱. اخبار حلاج (تصحیح)
نسخه‌ای‌ کهن‌ در سیرت‌ حسین بن منصور حلاج
مترجم: حمید طبیبیان
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با تعلیق: حمید طبیبیان، مصحح: پل کراوس
اخبار الحلاج ۲. ترجمه اخبارالحلاج (تصحیح)
مترجم: سودابه فضایلی، محمد فضایلی
• اخبار الحلاج، نشر پرسش، بی جا، ۱۳۷۸ش.
آثار ترجمه شده:
خطط الکوفة و شرح خریطتها ۳. خطط الکوفة و شرح خریطتها
مترجم: محمد تقی مصعبی
مطبعة الغری الحدیثة، چاپ اول، نجف، 1979م.، محقق: کامل سلمان جبوری
سلمان پاک ۴. سلمان پاک
۵. دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی
مترجم: قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی
قصیده، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: محمد سید اخلاقی