اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد مهدی شمس الدین
محمد مهدی شمس الدین
محمد مهدی شمس الدین
آثار موجود در کتابخانه
حرکة التاریخ عند الإمام علی علیه السلام ۱. حرکة التاریخ عند الإمام علی علیه السلام
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، شوال ۱۴۰۵ق.
تصحیح و تحقیق:
اوصاف الاشراف ۲. اوصاف الاشراف (تصحیح)