اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم افشار
ابراهیم افشار
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ۱. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (ویراستار جلد 2)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، اشراف در جلد 2: فریبرز خسروی، ویراستار: نرگس نشاط و عباس حری