اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نرگس نشاط
نرگس نشاط
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ۱. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (ویراستاری)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، اشراف در جلد 2: فریبرز خسروی، ویراستار: عباس حری ، ویراستار جلد 2: ابراهیم افشار