اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی کاخی
مرتضی کاخی
آثار موجود در کتابخانه
۱. حقوق بین الملل خصوصی
(کلیات‌، تابعیت‌، اقامتگاه‌) (وضع‌ اتباع‌ بیگانه‌ و تعارض‌ قوانین‌ و دادگاهها)
نویسنده: محمد نصیری
گردآورنده: مرتضی نصیری
آگاه، چاپ هشتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
ترجمه:
۲. گفت و گوی شاعران (ترجمه و ویراستاری)
مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری،م.آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
صدای حیرت بیدار ۳. صدای حیرت بیدار (مقدمه و اشراف و نشر)
گفت و گوهای مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
اشراف و نشر:
حریم سایه های سبز ۴. حریم سایه های سبز
مجموعه مقالات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد