اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صالح شهرستانی
صالح شهرستانی
آثار موجود در کتابخانه
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه ۱. مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
• بی نا، چاپ ؟، تهران، ۱۳۵۹ش.
تاریخ النیاحة علی الامام الشهید الحسین بن علی علیه السلام ۲. تاریخ النیاحة علی الامام الشهید الحسین بن علی علیه السلام
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، محقق: شیخ نبیل رضا علوان
شخصیات ادرکتها ۳. شخصیات ادرکتها
گردآورنده: عباس شهرستانی
• بی نا، چاپ اول، قاهره، 1987م.