اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود مظفر
محمود مظفر
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
السقیفة ویلیه علی هامش السقیفة ۱. السقیفة (مقدمه)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• السقیفة ویلیه علی هامش السقیفة، انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۲ش.