اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزالدین عمر موسی
عزالدین عمر موسی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دُرر السّمط في خبر السَّبط ۱. دُرر السّمط في خبر السَّبط (تحقیق)
نویسنده: محمد بن عبدالله القضاعی ابن الابار
• دارالغرب الاسلامي، بیروت، ۱۴۰۷ق. برابر 1987م.
آثار ترجمه شده:
تشیع در اندلس ۲. تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی مکی
مترجم: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۶ش.