اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   برتراند راسل
برتراند راسل
آثار موجود در کتابخانه
۱. History of western philosophy
۲. The Problems of philosphy
۳. ‎The scientific outlook
۴. OUR KNOWLEDGE of THE EXTERNAL WORLD
۵. The good citizen s alphabet and history of the world in epitome
ویراستاری و مقدمه:
۶. ماده و یاد (مقدمه)
رهیافتی‌ به‌ رابطه‌ جسم‌ و روح‌
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
آثار ترجمه شده:
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌ ۷. علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
مترجم: منوچهر بزرگمهر
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.
همچنین نگاه کنید
100[صد] ساعت مصاحبه با راسل 100[صد] ساعت مصاحبه با راسل