اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عین الله حسنی ارموی
عین الله حسنی ارموی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نهج الحق و کشف الصدق ۱. نهج الحق و کشف الصدق (تعلیق)
نویسنده: علامه حلی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.، با مقدمه: آیت الله سید رضا صدر