اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی بلادی بحرانی
علی بلادی بحرانی
آثار موجود در کتابخانه
أنوار البدرین فی تراجم علماء القطیف و الأحساء و البحرین ۱. أنوار البدرین فی تراجم علماء القطیف و الأحساء و البحرین
• انوار البدرین فی تراجم علماء القطیف و الاحساء و البحرین، مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۷۷ق.، اشراف: محمدعلی طبسی نجفی
• انوارالبدرین فی تراجم علماء القطیف و الاحساء و البحرین، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ق.، اشراف: محمدعلی طبسی نجفی