اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اتین ژیلسون
اتین ژیلسون
آثار موجود در کتابخانه
۱. Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation du systeme cartesien
۲. Mabaniy -e falsafey-e Masihiyyat = The principles of the philosophy of Christianity
۳. L Esprit de la philosophie medieval
۴. God and Philosophy
آثار ترجمه شده:
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا ۵. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی
• تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر ۶. نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر
تحقیقی‌ در فلسفه‌ قرون‌ وسطی‌، مکتب‌ دکارت‌ و فلسفه‌ جدید برای‌ کشف‌ طبیعت‌ و وحدتی‌ که‌ اساس‌ همه‌ آنها است
مترجم: احمد احمدی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۲ق.