اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ژان پل سارتر
ژان پل سارتر
ژان پل سارتر
آثار موجود در کتابخانه
۱. Nausea
۲. Ouragan sur le sucre
Le Scénario Freud ۳. Le Scénario Freud
ویراستاری و مقدمه:
دوزخیان روی زمین ۴. دوزخیان روی زمین (مقدمه)
مترجم: دکتر علی شریعتی
انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
آثار ترجمه شده:
۵. چرخدنده
مترجم: روشنک داریوش
روشنگر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۶. در دفاع از روشنفکران
مترجم: رضا حسینی
انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: فرانسوا شاتله و مصطفی رحیمی