اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جیدو کریشنا مورتی
جیدو کریشنا مورتی
آثار موجود در کتابخانه
۱. Life ahead
۲. The future is now: last talks in India
۳. Tradition and revolution
۴. On the teaching
۵. A future of Humanity: a conversation
نویسنده: دیوید بوهم
۶. An Exploration into insight
۷. Tallks and dialogues
۸. ‎Commentaries of living
۹. ‎The flame of attention
۱۰. Meeting Life
۱۱. Fredom from the known
۱۲. ‎This matter of Culture
۱۳. Letters to the schools
۱۴. ‎The network of thought
۱۵. Freedom from the known
۱۶. ‎the first and last Freedom
۱۷. Beyond Violence
آثار ترجمه شده:
۱۸. شعله حضور و مدیتیشن
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۹. شبکه فکری
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲۰. آخرین گفتگوها در سانن
مترجم: مجید آصفی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
ضرورت تغییر ۲۱. ضرورت تغییر
مترجم: رضا ملک زاده
دنیای نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۲۲. پرسش و پاسخ با دانشجویان
گفتگوهایی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئیس
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
گفتگو با دانشجویان آمریکای لاتین ۲۳. گفتگو با دانشجویان آمریکای لاتین
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۴. رهایی از دانستگی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲۵. سکون و حرکت
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲۶. مرگ
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.