اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجید آصفی
مجید آصفی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. آخرین گفتگوها در سانن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
آینده بشریت ۲. آینده بشریت
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
انرژی متعالی فراری از قوانین هستی ۳. انرژی متعالی فراری از قوانین هستی
فرا روان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.