اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریبا مقدم
فریبا مقدم
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. کتاب امانوئل، انتخاب عشق
گردآورنده: پت رادگاست
نشر علم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: داس رام