اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر جواهرپور
ناصر جواهرپور
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
نقطه عطف ۱. نقطه عطف
اشعار عارفانه‌ امام‌ خمینی‌ و نامه‌ای‌ از آن‌ حضرت‌ به‌ احمد خمینی‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: جلیل رسولی
۲. محرم راز
اشعار عرفانی حضرت امام خمینی سلام الله علیها ...
شاعر: روح الله موسوی خمینی