اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اکبر قرشی بنابی
علی اکبر قرشی بنابی
آثار موجود در کتابخانه
قاموس قرآن ۱. قاموس قرآن
دارالکتب الإسلامیة، تهران، -۸۳۶ ۶ش.، 7 جلد
خاندان وحی ۲. خاندان وحی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.