اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدکاظم معنوی
محمدکاظم معنوی
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
۱. نماز شب
تهجد
نویسنده: محمدتقی مقتدری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.