اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمدجواد حسینی جلالی
سید محمدجواد حسینی جلالی
آثار موجود در کتابخانه
أحادیث المهدی ۱. أحادیث المهدی
تصحیح و تحقیق:
الذریة الطاهرة ۲. الذریة الطاهرة (تحقیق)
الاکتفاء بما روی فی اصحاب الکساء علیهم السلام ۳. الاکتفاء بما روی فی اصحاب الکساء علیهم السلام (تحقیق)
۴. ارشاد المؤمنین الی معرفه نهج البلاغة المبین (تعلیق و تحقیق)
و یتضمن مناقشات کلامیة مع...
نویسنده: اسماعیل جحاف
دلیل ما، قم، ۱۴۲۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
فهرس التراث ۵. فهرس التراث (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد
مسند فاطمة الزهراء علیه السلام ۶. مسند فاطمة الزهراء علیه السلام (تعلیق)
مسند نهج البلاغه ۷. مسند نهج البلاغه (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
کتابخانه علامه مجلسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، 3 جلد
ویراستاری و مقدمه:
نور الحقیقه و نور الحدیقه فی علم الاخلاق ۸. نور الحقیقه و نور الحدیقه فی علم الاخلاق (ویراستاری)