اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی رهبانی
مرتضی رهبانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. فرهنگ اسلام در اروپا (خورشید الله‌ بر فراز مغرب‌ زمین‌)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.