اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر الهادی
جعفر الهادی
آثار موجود در کتابخانه
البداء فی ضوء الکتاب و السنة ۱. البداء فی ضوء الکتاب و السنة
تقریر درس: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ق.