اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین فارسی
جلال الدین فارسی
آثار موجود در کتابخانه
امام و زمان ۱. امام و زمان
تسلط بر قوه مجریه
نویسنده: مهدی بازرگان
حقیقت، تهران، ۱۳۵۷ش.
ترجمه:
امام علی مشعلی و دژی ۲. امام علی مشعلی و دژی
برهان، تهران، 1966م.
شیهدان راه فضیلت ۳. شیهدان راه فضیلت
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
• شهیدان راه فضیلت، انتشارات روزبه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
متافیزیک و ماتریالیسم ۴. متافیزیک و ماتریالیسم (مقدمه)
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی
امید، قم، ۱۳۵۸ش.