اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم امانت
ابراهیم امانت
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
زبان از یاد رفته ۱. زبان از یاد رفته
مقدمه‌ای‌ بر درک‌ زبان‌ سمبولیک‌ در رویا، داستانهای‌ کودکان‌ و اساطیر
نویسنده: اریک فروم
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۸ش.