اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اریک فروم
اریک فروم
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Forgotten Language; an introduction to the understanding of dreams, fairy tales, and myths
۲. You shall be as gods: a radical interpretation of the old testament and its tradition
آثار ترجمه شده:
زبان از یاد رفته ۳. زبان از یاد رفته
مقدمه‌ای‌ بر درک‌ زبان‌ سمبولیک‌ در رویا، داستانهای‌ کودکان‌ و اساطیر
مترجم: ابراهیم امانت
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۸ش.