اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاووس محنک
کاووس محنک
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. انتقال فناوری
راهبردهایی‌ برای‌ خوداتکایی‌ علمی‌ و فنی‌ کشورهای‌ خاورمیانه‌
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
انتشارات هرمس، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۲ش.