اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحیم افشاری زنجانی
عبدالرحیم افشاری زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
صحیفه کامله سجادیه ۱. الصحیفة السجادیّة الکاملة
زبدة الاحادیث در چهل حدیث ۲. زبدة الاحادیث در چهل حدیث
با ملحقات‌ و اضافات‌ دیگر بضمیمه‌ کتاب‌ خماسیات‌
نویسنده: عباس ایمانی قمی
علامه، قم، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
أخبار الزینبات ۳. أخبار الزینبات
نویسنده: یحیی بن حسن عبیدلی
• قم، ۱۴۰۱ق.، با مقدمه: محمد جواد حسینی مرعشی نجفی