اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا عقیقی بخشایشی
علیرضا عقیقی بخشایشی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الالفیة (فی النحو) و خلاصه‌ المنطق‌ المسمی‌ به التهذیب‌ ۱. الالفیة فی النحو (تصحیح)
شاعر: ابن مالک اندلسی
• الالفیة (فی النحو) و خلاصه‌ المنطق‌ المسمی‌ به التهذیب‌، دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۴۱۷ق.