اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی قلی عماد
مصطفی قلی عماد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران ۱. انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران
مروارید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.