اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. جوامع الحکم
• بی نا، دهلی، ۱۳۶۳ش.
الرجال فی تاج العروس ۲. الرجال فی تاج العروس
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۴۰۱ق. برابر 1981م.، 4 جلد
سیری در کتابخانه های هند و پاکستان ۳. سیری در کتابخانه های هند و پاکستان
انجمن مخطوطات ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
مسند الإمام الکاظم أبی الحسن موسی بن جعفر ۴. مسند الإمام الکاظم أبی الحسن موسی بن جعفر
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ق.، 3 جلد
مسند الإمام المجتبی أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام ۵. مسند الإمام المجتبی أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام ۶. ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام
مرکز فرهنگی خراسان ۷. مرکز فرهنگی خراسان
اهداف و برنامه ها
عطارد، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت ۸. مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت
عطارد، تهران، ۱۳۷۳ش.
مسند الإمام الجواد أبی جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السلام ۹. مسند الإمام الجواد أبی جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السلام
غریب الحدیث فی تاج العروس ۱۰. غریب الحدیث فی تاج العروس
مطبعه مجلس دایرةالمعارف العثمانیه، چاپ اول، ۱۹۸۳ش.، 4 جلد
راویان امام رضا در مسند الرضا ۱۱. راویان امام رضا در مسند الرضا
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، آذر ۱۳۶۷ش.
اجازات و اسناد نهج البلاغة ۱۲. اجازات و اسناد نهج البلاغة
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1981م.
الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی ۱۳. الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۴۰۱ق.
مسند الإمام الهادی ۱۴. مسند الإمام الهادی
أبی الحسن علی بن محمد علیهما السلام
گردآورندگان سخنان امام امیر المومنین قبل از علامه شریف رضی ۱۵. گردآورندگان سخنان امام امیر المومنین قبل از علامه شریف رضی
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
تاریخ آستان قدس رضوی ۱۶. تاریخ آستان قدس رضوی
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام ۱۷. زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
مسند الامام امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب علیه السلام ۱۸. مسند الامام امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب علیه السلام
عطارد، تهران، ۱۳۸۶ش.، 27 جلد
مخطوطات فارسی در مدینه منوره ۱۹. مخطوطات فارسی در مدینه منوره
چاپخانه حیدری، ۱۳۴۶ش.
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۴۶ش.
مسند فاطمة الزهراء علیها السلام ۲۰. مسند فاطمة الزهراء علیها السلام
عطارد، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
عبدالعظیم الحسنی حیاته ومسنده ۲۱. عبدالعظیم الحسنی حیاته ومسنده
• زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام، عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
روایت عشق ۲۲. روایت عشق
مسافرت های علمی، تحقیق در مخطوطات آثار و تألیفات
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
ترجمه:
ترجمه المواعظ ۲۳. ترجمه المواعظ
• المواعظ، مؤسسه انتشارات هجرت، قم
• المواعظ، مرتضوی، تهران، ۱۳۵۱ش.
محاسن الأخیار ۲۴. محاسن الأخیار
ترجمه مشکاة الأنوار
الغارات ۲۵. الغارات
عطارد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة ۲۶. کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
فراهانی، چاپ دوم، تهران، ۲۸ فروردین ۱۳۶۰ش.
شرح نهج البلاغة ۲۷. شرح نهج البلاغة (تحقیق)
اعلام نهج البلاغه ۲۸. اعلام نهج البلاغه (تصحیح)
گردآورنده: علی بن ناصر سرخسی نیشابوری
عطارد، تهران، ۱۴۱۵ق.
حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة ۲۹. حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة (تحقیق)
نویسنده: قطب الدین کیدری بیهقی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
صندوق ذخیره جاوید، تهران، ۲ش.، 2 جلد
• بی نا، دهلی، ۱۴۰۴ق.، 3 جلد
التدوین فی اخبار قزوین ۳۰. التدوین فی اخبار قزوین (تحقیق)
نویسنده: عبدالکریم رافعی قزوینی
مطبعة العزیزیة، حیدر آباد دکن، 1984م.، 3 جلد
نهج البلاغه ۳۱. نهج البلاغه (تصحیح)
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
استناد نهج‌ البلاغه ۳۲. استناد نهج‌ البلاغه (مقدمه)
نویسنده: امتیاز علیخان عرشی
مطبعة الحیدریة، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۳ق.
آثاری درباره شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی:
استاد مصحح و پژوهشگر پر تلاش، آیة الله شیخ عزیزالله عطاردی درگذشت ۱. استاد مصحح و پژوهشگر پر تلاش، آیة الله شیخ عزیزالله عطاردی درگذشت
سوگنامه استاد عزیزالله عطاردی، آموزه‌ها و بایسته‌ها ۲. سوگنامه استاد عزیزالله عطاردی، آموزه‌ها و بایسته‌ها