اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عمرمحمد داود پوتا
عمرمحمد داود پوتا
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی
مترجم: سیروس شمیسا
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۲ش.