اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی طهرانی
مجتبی طهرانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الرسائل ۱. التقیه (تعلیق)
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
• الرسائل، چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۵ق.