اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس فرحبخش
عباس فرحبخش
آثار موجود در کتابخانه
برداشتی از سوره حشر ۱. برداشتی از سوره حشر
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۹ش.