اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   م دشتیانه
م دشتیانه
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. فلسفه انقلاب حسین علیه السلام
مترجم: وحید دامغانی
فراهانی، تهران، بهمن ۱۳۴۶ش.