اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله حاج شیخ محیی الدین مامقانی
آیة الله حاج شیخ محیی الدین مامقانی
آیة الله حاج شیخ محیی الدین مامقانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تنقیح المقال فی علم الرجال ۱. تنقیح المقال فی علم الرجال (تصحیح و محقق (35، 36))
مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال ۲. مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال (تصحیح)
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالله مامقانی
شیخ محمد رضا مامقانی، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ق.، 3 جلد
همچنین نگاه کنید
استاد محمدعلی مدرس افغانی استاد محمدعلی مدرس افغانی (استاد)
آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم آیة الله سید محسن طباطبائی حکیم (استاد)
آیة الله میرزا باقر زنجانی آیة الله میرزا باقر زنجانی (استاد)
آیة الله سید عبدالهادی شیرازی آیة الله سید عبدالهادی شیرازی (استاد)
آیة الله شیخ عبدالحسین رشتی آیة الله شیخ عبدالحسین رشتی (استاد)
علامه شیخ صدرا بادکوبی علامه شیخ صدرا بادکوبی (استاد)
شیخ محمد رضا مامقانی شیخ محمد رضا مامقانی (شاگرد و فرزند)
آیة الله شیخ محمدحسن مامقانی آیة الله شیخ محمدحسن مامقانی (جد)
سید محمدباقر حکیم سید محمدباقر حکیم (داماد)
محقق طباطبائی محقق طباطبائی
استاد حاج سید رسول موسوی تهرانی استاد حاج سید رسول موسوی تهرانی
شیخ فارس تبریزیان الحسون شیخ فارس تبریزیان الحسون
گفتگوی حریم امام با دکتر رسول جعفریان دربارۀ محقق طباطبائی گفتگوی حریم امام با دکتر رسول جعفریان دربارۀ محقق طباطبائی