اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی اسلامی
مرتضی اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
افغانستان (مجموعه مقالات) ۱. افغانستان (مجموعه مقالات)
مترجم: هوشنگ اعلم
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ش.