اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مقصود پرهیز جوان
مقصود پرهیز جوان
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. فرهنگ ازبکی به فارسی (ویراستاری)
نویسنده: محمدحلیم یارقین، شفیقه یارقین
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد