اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سهیل سمی
سهیل سمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. در باب طنز
ققنوس، تهران، ۱۳۸۴ش.